Bølge logo

Om SOL Grejbank Vilsund

Foreningen SOL (Samarbejdsorganisationen Limfjorden) blev stiftet i 2011 med base omkring Galtrup Efterskole og Sundby Mors Havn.

I forbindelse med etablering af Søsportscenter Vilsund er aktiviteterne overført til en ny forening, SOL Grejbank Vilsund.

Se foreningens vedtægter her.

Foreningens medlemmer er idrætsforeninger, skoler, efterskoler og frilufts- og søsportsorienterede virksomheder i Thy og på Mors.

Medlemskab i SOL Grejbank Vilsund kan tegnes herunder via Conventus.

 

Bølge logo