Bølge logo

Sikkerhed til søs

Søfartsstyrelsen præciserer, at enhver flydende genstand er at betragte som et fartøj og at de altid er omfattet af reguleringen for mindre fartøjer som medtager op til 12 passagerer. 

Det betyder kort sagt, at al aktivitet, hvor deltagerne er på vandet i flydende genstande, er underlagt sejladsreglerne for erhvervssejlads, hvilket betyder, at der altid fra skolens, institutionens eller foreningens side skal være lavet en sikkerhedsinstruks, der er godkendt at lederen. Skabelon findes nedenstående.

Søfartsstyrelsen understreger, at ansvaret for sejladsaktiviteter altid påhviler den der har ejerskabet af aktiviteten, også i tilfælde hvor tredjemand varetager sejladsen eller dele deraf.

Det betyder, at selv om en skole eller institution hyrer en ekstern sejladsudbyder, så er det stadig skolen eller institutionen, der har ansvaret for sejladsen, derfor er det også altid deres ansvar at leve op til gældende regler.

Vi opfordrer til, at alle søger sikkerhedsoplysninger på nedenstående links:

Kravene kan virke omfattende, men må betragtes som betydningsfulde med henblik på at sikre en god oplevelse for alle deltagere.